Hotline: 1900633341 | 0918 772 082 | 0918 762 082 

Hiển thị:
Trang

Ngâm bùn khoáng nóng  từ 01-04 khách tại Tháp Bà

Ngâm bùn khoáng nóng từ 01-04 khách tại Tháp Bà

Suối khoáng nóng Tháp Bà là một loại hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ độc đáo. Hệ thống dịch vụ phong phú, đa dạng, du ..

350.000 VNĐ

07:00 - 18h30

Ngâm bùn khoáng nóng  từ 05 khách tại Tháp Bà

Ngâm bùn khoáng nóng từ 05 khách tại Tháp Bà

Suối khoáng nóng Tháp Bà là một loại hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ độc đáo. Hệ thống dịch vụ phong phú, đa dạng, du ..

300.000 VNĐ

07:00 - 18h30

Ngâm bùn khoáng nóng  từ 06 khách tại Tháp Bà

Ngâm bùn khoáng nóng từ 06 khách tại Tháp Bà

Suối khoáng nóng Tháp Bà là một loại hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ độc đáo. Hệ thống dịch vụ phong phú, đa dạng, du ..

260.000 VNĐ

07:00 - 18h30

Tắm bùn tập thể Tháp Bà

Tắm bùn tập thể Tháp Bà

Suối khoáng nóng Tháp Bà là một loại hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ độc đáo. Hệ thống dịch vụ phong phú, đa dạng, du ..

220.000 VNĐ

07h00 - 18h30

Tắm khoáng Tháp Bà

Tắm khoáng Tháp Bà

Suối khoáng nóng Tháp Bà là một loại hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ độc đáo. Hệ thống dịch vụ phong phú, đa dạng, du ..

120.000 VNĐ

07h00 - 18h30

Hiển thị từ 1 đến 5 của 5 (1 Trang)